Библиотека, медиатека

План работы школьной библиотеки

ПЛАН

РАБОТЫ ШКОЛЬНАЙ БІБЛІЯТЭКІ

НА 2021/2022 НАВУЧАЛЬНЫ ГОД

 

1.Аналіз і статыстычныя даныя  за 2020-2021 навучальны год

 У 2020-2021 навучальным годзе школу наведвалі 44 вучні, з іх наведвальнікамі бібліятэкі з’яўляліся 44 чалавекі. Самыя актыўныя чытачы—вучні пачатковых класаў, 5,8, і 9 класаў.

 Асаблівым попытам у вучняў 9 класа карысталася мастацкая літаратура па школьнай праграме, слоўнікі, энцыклапедыі і іншая  дадатковая літаратура па прадметах. Вучні малодшых класаў чыталі ў асноўным мастацкую літаратуру, прызначаную для школьнікаў малодшага ўзросту—казкі, вершы, невялікія па аб’ёму апавяданні. На беларускай мове кнігі чыталіся менш актыўна, чым на рускай.

 Частымі наведвальнікамі бібліятэкі з’яўляліся настаўнікі. Найбольшым попытам у дадзенай катэгорыі чытачоў з’яўлялася метадычная літаратура, даведачная і мастацкая.

 Бібліятэка пастаянна знаёміла чытачоў з навінкамі літаратуры, аказвала дапамогу пры падрыхтоўцы да ўрокаў, экзаменаў, правядзенні інфармацыйных і класных гадзін, метадычных аб’яднанняў.

 Даныя за мінулы навучальны год:

-усяго чытачоў 62

-колькасць наведванняў 486

-аб’ём асноўнага фонда 5300

-аб’ём падручнікаў 2563

-аб’ём электронных носьбітаў 12

-аб’ём энцыклапедычных і даведачных матэрыялаў 106

-агульная кнігавыдача 947

-паступіла новай літаратуры 220 экзэмпляраў, з іх падручнікаў 173 экзэмпляры, мастацкай літаратуры (серыя “Школьная бібліятэка”) 24 экзэмпляры, метадычнай літаратуры  22 экзэмпляры, даведачных выданняў 1 экзэмпляр.

 

2.Задачы бібліятэкі на бягучы год

-работу бібліятэкі праводзіць у адпаведнасці з асноўнымі задачамі педагагічнага калектыва

-спрыяць зацікаўленасці вучняў у наведванні бібліятэкі

-садзейнічаць ідэалагічнаму выхаванню, прапагандзе дзяржаўнай сімволікі

-удасканальваць работу бібліятэкі па выхаванню вучняў на нацыянальных традыцыях, аказваць дапамогу настаўнікам пры падрыхтоўцы да ўрокаў, мерапрыемстваў, прымеркаваных да году народнага адзінства

-забяспечыць вучэбна-выхаваўчы працэс інфармацыйным абслугоўваннем  вучняў і педагогаў

 

3.Асноўныя функцыі бібліятэкі

-адукацыйная

-інфармацыйная

-культурная

 

4.Работа з чытачамі

-перарэгістрацыя старых чытачоў і запіс новых

-падбор дадатковай літаратуры для падрыхтоўкі да ўрокаў

-падбор дадатковай літаратуры для напісання дакладаў, рэфератаў

-дапамога у падрыхтоўцы да агульнашкольных мерапрыемстваў

-прагляд чытацкіх фармуляраў з мэтай выяўлення запазычанасцяў

-забеспячэнне вучняў і настаўнікаў неабходнай вучэбнай і іншай літаратуры

-афармленне кніжных выстаў да памятных дат

-кожны квартал праводзіць акцыю “Другое жыццё кнігі”

-знаёміць карыстальнікаў бібліятэкі з новымі паступленнямі літаратуры

 

5.Масавая работа

-аформіць выставу літаратуры для вучняў 9 класа “Табе, выпускнік!”

(кастрычнік)

-правесці мерапрыемства ў форме гульні для вучняў малодшых класаў “Спярша аз ды букі, пасля ўсе навукі”

(лістапад)

-правесці дыскусію для вучняў 7-9 класаў “Кніга ці камп’ютар: за і супраць”

(снежань)

-правесці акцыю да Міжнароднага дня роднай мовы “Чытайма па-беларуску”

(люты)

-правесці мерапрыемства (конкурс) для вучняў 8-9 класаў “Жывое слова”

(люты)

-аперацыя “Падручнік”. Рэйд захаванасці падручнікаў

(сакавік)

-у апошнім тыдні красавіка правесці тыдзень дзіцячай кнігі

(красавік)

-правесці віктарыну для старшакласнікаў да Дня Перамогі “Жанчына на вайне”

(май)

 

 1. Работа з бібліятэчным фондам

-своечасова праводзіць апрацоўку і рэгістрацыю паступіўшай літаратуры

-забяспечыць свабодны доступ да фондаў мастацкай і метадычнай літаратуры

-захоўваць правільнасць расстаноўкі фонда

-праводзіць сістэматычны кантроль за своечасовым вяртаннем у бібліятэку выданых выданняў

-праводзіць работу па захаванні фонда

-праводзіць работу па рамонту літаратуры

-перыядычна праводзіць спісанне літаратуры з улікам зношанасці і састарэласці па зместу

-камплектаваць падручнікі па класах

-забяспечваць вучняў і настаўнікаў падручнікамі

-размяркоўваць па іншых школах раёна лішнія падручнікі

-праводзіць работу па захаванасці вучэбнага фонда

 

7.Даведачна-бібліяграфічная работа

-азнаямленне настаўнікаў з новай літаратурай

-выкананне запытаў карыстальнікаў бібліятэкі

-знаёмства вучняў з правіламі карыстання бібліятэкай, расстаноўкай фонда

 

8.Павышэнне кваліфікацыі

-наведваць семінары, метадычныя аб’яднанні

-наведваць адкрытыя мерапрыемствы

-падтрымліваць цесны кантакт з іншымі школьнымі бібліятэкамі, а таксама з Задор’еўскай сельскай бібліятэкай

 

9.Санітарная работа

-кожную апошнюю пятніцу месяца праводзіць у памяшканні бібліятэкі санітарны дзень

-сачыць за апрацоўкай памяшкання бібліятэкі антысептыкамі

-скіраваць асаблівую ўвагу на знаходжанне чытачоў у памяшканні бібліятэкі ў масках

 

Паказчыкі работы школьнай бібліятэкі па гадах

Паказчыкі

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Колькасць

чытачоў

87

84

69

62

62

Асноўны фонд

10197

10295

8034

6042

5300

Паступіла за год

98

26

49

38

47

Фонд падручнікаў

6324

6485

5925

3625

2563

Паступіла за год

150

361

243

256

173

Колькасць наведванняў

686

669

518

440

486

Кнігавыдача

970

967

567

662

947

Наведвальнасць

11

12

15

13

11

Чытальнасць

8

8

9

8

10

Абарачальнасць

7

7

6

6

6

 

 

02.02.2022 13:26 - 02.02.2022 14:55

свернуть

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ

 1. Общие положения

 1.1. Правила пользования школьной библиотекой разработаны на основе Типовых правил пользования библиотеками в Республике Беларусь, утвержденных Министерством культуры Республики Беларусь 15 ноября 1996 года (рег.N 1666/12 от 4 декабря 1996 г.), в соответствии с Положением о библиотеке общеобразовательной школы Республики Беларусь, утвержденным приказом Министерства образования Республики Беларусь от 27 декабря 1999 г. N 768, и используются всеми общеобразовательными школами, гимназиями, лицеями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

1.2. Правила пользования школьной библиотекой регламентируют общий порядок организации обслуживания читателей школьной библиотеки, права и обязанности библиотеки и читателя и являются основой для разработки и утверждения директором учебного заведения Правил пользования вверенной ему библиотекой.

 1. Права читателей

 2.1. Право пользования библиотекой имеют учащиеся, педагогические работники и другие сотрудники школы, родители учащихся школы.

Читатели имеют право:

2.2. получать полную информацию о составе фонда библиотеки, порядке доступа к документам *) и консультативную помощь в поиске и выборе источников информации;

2.3. получать во временное пользование любой документ из фонда библиотеки;

2.4. бесплатно пользоваться услугами межбиблиотечного абонемента (МБА) и другими видами услуг, предоставляемых библиотекой;

2.5. принимать участие в мероприятиях, проводимых библиотекой;

2.6. избирать и быть избранным в совет библиотеки и принимать участие в его работе;

2.7. обжаловать в установленном законодательством порядке незаконные действия сотрудников библиотеки, ущемляющие читателя в правах.

 1. Порядок пользования библиотекой

 3.1. Учащиеся школы записываются в библиотеку в индивидуальном порядке в соответствии со списками классов, сотрудники школы и родители - по паспорту или другому документу, удостоверяющему личность.

3.2. На каждого читателя заполняется читательский формуляр установленного образца. Формуляр читателя является документом, удостоверяющим факт и дату выдачи читателю документов из фонда и приема их библиотечным работником.

3.3. При записи в библиотеку читатель должен быть ознакомлен с правилами пользования библиотекой и подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью в формуляре читателя.

3.4. На дом документы выдаются читателям сроком на 30 дней, пользующиеся повышенным спросом – на 10 дней. Количество экземпляров, выданных единовременно (не считая учебников), не должно превышать пяти, для учащихся начальных классов – трех.

Примечание. Срок пользования может быть продлен, если на данный документ нет спроса со стороны других читателей.

3.5. Учебная, методическая литература выдается читателям на срок обучения в соответствии с программой (с обязательной перерегистрацией в конце учебного года). Литературные произведения, изучаемые по программе на уроках, выдаются на срок в соответствии с программой изучения.

3.6. Очередная выдача документов из фондов библиотеки читателю производится только после возврата взятых им ранее, срок пользования которыми истек.

3.7. Редкие и ценные книги, альбомы, единственные экземпляры справочных изданий, электронные документы, а также книги, полученные по МБА, на дом не выдаются.

3.8. Число документов из фонда, выдаваемых для работы с ними в пределах библиотеки, не ограничивается.

 1. Ответственность и обязанности читателей

 4.1. При записи в библиотеку читатель обязан сообщить необходимые сведения для заполнения принятых библиотекой регистрационных документов.

4.2. При выбытии из школы читатель обязан вернуть все числящиеся за ним документы из фонда в библиотеку.

4.3. Читатель обязан:

- возвращать взятые им документы из фонда в установленный библиотекой срок;

- не выносить из помещения библиотеки документы без записи в принятых библиотекой формах учета;

- бережно относиться к библиотечному фонду (не делать в книгах пометок, подчеркиваний, не вырывать и не загибать страницы);

- соблюдать в библиотеке тишину, не нарушать порядок расстановки книг на полках открытого доступа к фонду.

Примечание. При получении документов из фонда читатель обязан тщательно их просмотреть и в случае обнаружения каких-либо дефектов сообщить об этом библиотекарю, который обязан сделать на них соответствующие пометки.

4.4. Читатель, утерявший документ из фонда библиотеки или нанесший ему невосполнимый ущерб, обязан заменить его соответственно таким же (в том числе копией в переплете) или признанным библиотекой равнозначным.

4.5. За утерю документа из фонда библиотеки или нанесение ему невосполнимого ущерба несовершеннолетним читателем ответственность несут его родители или опекуны, попечители, детские учреждения, под надзором которого он находится.

4.6. Читатели, нарушившие правила пользования библиотекой, могут быть лишены права пользования на срок до 30 дней. За особые нарушения, предусмотренные действующим законодательством, читатели несут административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность.

 1. Обязанности библиотеки по обслуживанию читателей

 Библиотека обязана:

5.1. обслуживать читателей в соответствии с правилами пользования библиотекой, которые должны быть размещены в доступном для ознакомления месте;

5.2. создавать благоприятные условия для работы читателей в библиотеке;

5.3. не использовать сведения о читателях, их интересах в иных целях, кроме научных и библиотечно-производственных;

5.4. давать полную информацию читателям о наличии документов в фонде;

5.5. оказывать помощь читателям в выборе необходимой литературы;

5.6. предоставлять читателям возможность пользования каталогами, картотеками, библиографическими и информационными материалами;

5.7. систематически информировать читателей о вновь поступивших документах;

5.8. систематически следить за своевременным возвратом в библиотеку документов из фонда и за выполнением читателями правил пользования библиотекой.

01.02.2022 12:18 - 01.02.2022 12:19

свернуть

ПАМЯТКА "ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ УЧЕБНИКОВ"

01.02.2022 12:23 - 01.02.2022 12:24

свернуть

Сайты библиотек (ссылки)

 • http://www.library.by - Белорусская цифровая библиотека
 • http://www.nlb.by/portal/page/portal/index – Интернет-портал Национальной библиотеки Беларуси
 • http://knihi.com – Электронная библиотека “Беларуская палiчка”
 • http://mirknig.com – Библиотека “Мир книг”
 • http://rex-history.ru – Библиотека исторических книг. Восточная литература
 • http://elib.bsu.by -Электронная библиотека Белорусского государственного университета
 • http://www.academy.edu.by – Академия последипломного образования.
 • http://www.bspu.unibel.by – Белорусский государственный педагогический университет.
 • http://www.bsu.by – Белорусский государственный университет.
 • http://www.bstu.unibel.by – Белорусский государственный технологический университет.
 • http://www.bntu.by – Белорусский национальный технический университет.
 • http://www.isz.minsk.by – Институт современных знаний Республики Беларусь.
 • http://www.bsmu.by – Белорусский государственный медицинский университет.
 • http://www.iseu.by – Международный государственный экологический университет им. А. Д. Сахарова.
 • http://nasb.gov.by – сервер Национальной академии наук Беларуси.
 • http://minsk.edu.by – Комитет по образованию Минского горисполкома

Ниже приведены основные наиболее информативные ресурсы русскоязычной части Всемирной Паутины, которые хорошо спроектированы и содержат ссылки на другие ресурсы WWW:

 • http://www.informika.ru – официальное название Центра информатизации Министерства общего и профессионального образования России. Самая обширная информационная система в области высшего образования. Представлена официальная информация Министерства образования России, сведения о конференциях, семинарах, выставках и т.д.
 • http://www.ednu.kiev.ua – образовательная сеть Украины.
 • http://www.ru/ – Российский Центр информационных технологий, который предоставляет информацию о разнообразных формах обучения и повышения квалификации, о проводимых Центром курсах, семинарах и конференциях.
 • http://www.school.edu.ru – официальный сервер российского школьного образования.
 • http://www.kcn.ru/tat_ru/education – образовательный центр Татарстана.
 • http://www.unesco.ru – официальный сервер ЮНЕСКО в России.

01.02.2022 12:21 - 01.02.2022 12:21

свернуть